Bài 11: Kết Thúc – Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

Bài 11: Kết Thúc - Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

Bài 11: Kết Thúc – Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

Bài 11: Kết Thúc - Bài Thi Sa Hình B2, B1, C
Bài 11: Kết Thúc – Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

I. Các bước thực hiện

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc;
2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

II. Yêu cầu đạt được

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc;
2. Lái xe qua vạch kết thúc;
3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
5. Tốc độ xe chạy không quá:
– 24 km/h đối với hạng B, D
– 20 km/h đối với hạng C, E;

III. Các lỗi bị trừ điểm

1. Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch;
2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
4. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.
5. Khi xe qua vạch kết thúc:
a) Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm;
b) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
c) Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
d) Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
đ) Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0789 389 123
0789 389 123