Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông

Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông - Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông – Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông - Bài Thi Sa Hình B2, B1, C
Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông – Bài Thi Sa Hình B2, B1, C

I. Các bước thực hiện

1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông:

  • Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại;
  • Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi.

2. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

3. Bật đèn xi nhan trái khi qua ngã tư rẽ trái;

4. Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải;

5. Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định;

6. Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường;

7. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

II. Yêu cầu đạt được

1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông;

2. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;

3. Bật đèn xi nhan trái khi rẽ trái;

4. Bật đèn xi nhan phải khi rẽ phải

5. Xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây;

6. Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;

7. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

8. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

9. Tốc độ xe chạy không quá:

– 24 km/h đối với hạng B, D

– 20 km/h đối với hạng C, E

III. Các lỗi bị trừ điểm

1. Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm;

2. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;

3. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 05 điểm;

4. Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 05 điểm;

5. Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị trừ 05 điểm;

6. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

8. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

IV. Bị truất quyền sát hạch

1. Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền sát hạch;

2. Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền sát hạch.

3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

4. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

5. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0789 389 123
0789 389 123