Phần Khái Niệm Luật Giao Thông Đường Bộ bao gồm 16 câu hỏi được đánh dấu sẵn đáp án kèm theo giải thích sau mỗi câu trả lời. Học viên ôn tập dựa theo giải thích để tiện lợi hơn trong quá trình luyện thi và ghi nhớ!

==================================

Câu hỏi 1:

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

 1. Phần mặt đường và lề đường.
 2. Phần đường xe chạy.
 3. Phần đường xe cơ giới.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 2

Giải thích đáp án: Lề đường không sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại.[/toggle]

Câu hỏi 2:

“Làn đường” là gì?

 1. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, sử dụng cho xe chạy.
 2. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.
 3. Là đường cho xe ô tô chạy, dừng, đỗ an toàn.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 2

Giải thích đáp án: “Làn đường”: được chia theo chiều dọc, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.[/toggle]

Câu hỏi 3:

Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
 2. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 1

Giải thích đáp án: “Khổ giới hạn của đường bộ”: chiều cao + chiều rộng.[/toggle]

Câu hỏi 4:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép.
 2. Là bộ phận của đường để phân tách phần đường xe chạy và hành lang an toàn giao thông.
 3. Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 3

Giải thích đáp án: “dải phân cách”: phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.[/toggle]

Câu hỏi 5:

Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

 1. Đường không ưu tiên.
 2. Đường tỉnh lộ.
 3. Đường quốc lộ.
 4. Đường ưu tiên.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 4

Giải thích đáp án: Nhường đường cho “đường ưu tiên”.[/toggle]

Câu hỏi 6:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

 1. Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.
 2. Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 2

Giải thích đáp án:

Định nghĩa trong Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ: “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”: (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

[/toggle]

Câu hỏi 7:

Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

 1. Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy, xe đạp điện), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.
 2. Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy, xe đạp điện), xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.
 3. Gồm xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 1

Giải thích đáp án:

“Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

[/toggle]

Câu hỏi 8:

“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

 1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 2. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 3

Giải thích đáp án:

Phương tiện giao thông đường bộ gồm:

 – Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 – Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ

– Xe máy chuyên dùng

[/toggle]

Câu hỏi 9:

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

 1. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
 2. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 3

Giải thích đáp án:

“Người tham gia giao thông đường bộ”: gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.

[/toggle]

Câu hỏi 10:

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào dưới đây?

 1. Người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe thô sơ.
 2. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 3

Giải thích đáp án:

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

[/toggle]

Câu hỏi 11:

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
 2. Là cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
 3. Là người tham gia giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 2

Giải thích đáp án:

“Người điều khiển giao thông” là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

[/toggle]

Câu hỏi 12:

Trong các khái niệm dưới đây khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.
 2. Là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.
 3. Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian giữa 02 lần vận chuyển hàng hoá hoặc hành khách.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 2

Giải thích đáp án:

Dừng xe = đứng tạm thời – Đỗ xe = đứng yên.

[/toggle]

Câu hỏi 13:

“Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?

 1. Dải phân cách gồm loại cố định và loại di động.
 2. Dải phân cách gồm tường chống ồn, hộ lan cứng và hộ lan mềm.
 3. Dải phân cách gồm giá long môn và biển báo hiệu đường bộ.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 1

Giải thích đáp án:

“Dải phân cách” gồm lại di động và cố định

[/toggle]

Câu hỏi 14:

Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây?

 1. Là người điều khiển xe cơ giới.
 2. Là người điều khiển xe thô sơ.
 3. Là người điều khiển xe có súc vật kéo.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 1

Giải thích đáp án:

“Xe cơ giới” bao gồm: xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) có tham gia giao thông.

[/toggle]

Câu hỏi 15:

Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông có giới hạn trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện đó, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.
 2. Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 2

Giải thích đáp án:

Dừng xe = đứng tạm thời – Đỗ xe = đứng yên.

[/toggle]

Câu hỏi 16:

Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Đường dành riêng cho xe ôtô và một số loại xe chuyên dùng được phép đi vào theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
 2. Có dải phân cách phân chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt mà dải phân cách này xe không đi được lên trên; không giao nhau cùng mức với một hoặc một số đường khác.
 3. Được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.
 4. Tất cả các ý trên.

[toggle title=”Đáp Án & Giải Thích” state=”close”]

Đáp án 4

Giải thích đáp án:

“Đường cao tốc” là đường dành cho xe ô tô và một số loại xe chuyên dùng được phép đi vào theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.

[/toggle]

Phần Tiếp Theo: Quy Tắc Tham Gia Giao Thông Đường Bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published.